Porsche 911 Turbo S, Stockholm – Hamburg (Tyskland)